Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη [28/3]

0

Το Διατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ. «Κτηµατολόγιο: Νοµικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις», το Κέντρο Κτηµατολογικών Μελετών (ΚΕ.ΚΤΗ.ΜΕ.) και οι Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.

µε την υποστήριξη του περιοδικού Επιθεώρηση Ακινήτων συνδιοργανώνουν ηµερίδα µε θέµα:           “Η πραγματογνωμοσύνη στην Κτηματολογική δίκη”


Πέµπτη 28 Μαρτίου 2019

(Μέρος Α΄: ώρα 5:00 µ.µ. – Μέρος B΄: ώρα 6:30 µ.µ.)

Αίθουσα εκδηλώσεων Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, οδός Εθν. Αµύνης, αριθ. 2, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Η πραγματογνωμοσύνη στην Κτηματολογική Δίκη
Η συμβολή του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού στο Εθνικό Κτηματολόγιο

17:00-17:05
Προσέλευση-εγγραφές συνέδρων για τη χορήγηση πιστοποιητικών παρακολούθησης

17:05-17:10
Κήρυξη έναρξης εργασιών της ημερίδας από τον Διευθυντή του ΔΠΜΣ «Κτηματολόγιο» και Πρόεδρο του ΚΕΚΤΗΜΕ Καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο

17:10-17:25
Απόστολος Αρβανίτης, Καθηγητής Πολυτεχνείου ΑΠΘ

Ο ρόλος του αγρονόμου τοπογράφου μηχανικού σήμερα στο Κτηματολόγιο

17:25-17:45
Μαρία Περτσελάκη, Δρ.Ν. Πάρεδρος

Η πραγματογνωμοσύνη στην πολιτική δίκη

17:45-18:00
Νικόλαος Γεωργάκης, Αγρονόμος τοπογράφος μηχανικός

Η πραγματογνωμοσύνη στην κτηματολογική δίκη

18:00-18:15
Χρήστος Ζαβρακλής, Δικηγόρος, ΜΔΕ ΔΠΜΣ Κτηματολόγιο

Οι μονάδες εμβαδομέτρησης στην πραγματογνωμοσύνη κτηματολογικής δίκης

18:15-18: 30 Παρεμβάσεις-ερωτήσεις-συζήτηση

ΜΕΡΟΣ Β΄

Εθνικό Κτηματολόγιο
Αρρυθμίες και προοπτικές

18:30-18:45
Παρουσίαση του νέου περιοδικού Επιθεώρηση ΑΚΙΝΗΤΩΝ από τον επιστημονικό διευθυντή του Καθηγητή Γεώργιο Διαμαντόπουλο

18:45-19:00
Αικατερίνη Μπάτζιου-Καρακάση, Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η συμβολή του συμβολαιογράφου

19:00-19:15
Ευστάθιος Κουτσοχήνας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η εμπειρία του δικηγόρου

19:15-19:30
Κωνσταντία Εμμανουηλίδου, Εφέτης, τ. Κτηματολογικός Δικαστής

Εθνικό Κτηματολόγιο: Η οπτική του κτηματολογικού δικαστή

19:30-20:00 Παρεμβάσεις-ερωτήσεις-συζήτηση

Διευθύνει ο Καθηγητής Νομικής Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης της ημερίδας, ενώ η είσοδος/συμμετοχή είναι δωρεάν

Σχόλια