“”Η προοπτική ομοσπονδίωσης της Ευρώπης””

0

Διεθνής Επιστημονική Συνάντηση με θέμα:
“”Η προοπτική ομοσπονδίωσης της Ευρώπης””

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου διοργανώνει Διεθνή Επιστημονική Συνάντηση με θέμα:

“”Η προοπτική ομοσπονδίωσης της Ευρώπης. Πενήντα χρόνια μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης””

Την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Μαΐου 2007

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Εμπορικού Επιμελητηρίου Λέσβου (Προκυμαία Μυτιλήνης)

Σχόλια