Η ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν.3869/2010 (17/2/2012)

0

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.Κ.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων Ν.3869/2010».
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 την  Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου
2012 στην αίθουσα του Δ.Σ.Κ.
Όσοι συνάδελφοι έχουν ασχοληθεί ή θέλουν να ασχοληθούν με το εν λόγω
αντικείμενο  καλούνται να λάβουν μέρος.

Εισηγητές: Γεωργία Κουτσουρή και Νικολίνα Ρουβά.

Σχόλια