Η Σημερινή κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κόσμο.

0

Το ίδρυμα Μαραγκοπουλου διοργανώνει Διεθνές συνέδριο με θέμα “Η Σημερινή κατάσταση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον κόσμο. Προσκλήσεις – Προοπτικές” στις 13, 14 και 15 Μαϊου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών.;