Η Στρατηγική του Φορολογικού Προγραμματισμού: Κοινή Διάσκεψη Ευρώπης – ΗΠΑ

0

Η Αμερικανική Ένωση Δικηγόρων (Τμήμα Φορολογίας), η ομάδα του Τμήματος Φορολογίας της Διεθνούς Ενώσεως Δικηγόρων, η διεθνής φορολογική ένωση Γερμανίας, το αμερικανικό εμπορικό επιμελητήριο στη Γερμανία(e.V.), και η γερμανοαμερικανική ένωση δικηγόρων, διοργανώνουν το 7ο ετήσιο συνέδριο στρατηγικής φορολογικού προγραμματισμού, το οποίο θα διεξαχθεί στη Φρανκφούρτη στις 19-20 Απριλίου 2007.

Στο συνέδριο θα αναλυθούν θέματα αφιερωμένα στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, στις αναδιοργανώσεις και στην αναδόμηση, στην μεταφορά τιμολόγησης και στη δημιουργία μιας κυβερνητικής Τραπέζης, ενώ θα εξετασθεί και ο αντίκτυπος των διεθνών προτύπων λογιστικής.