Η υπερτείνουσα (οικειοθελής) ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό δίκαιο: αρμοδιότητα του ΔΕΚ και σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία

0

Η Ενωση Αστικολόγων διοργνώνουν Επιστημονική Εκδήλωση με θέμα “”Η υπερτείνουσα (οικειοθελής) ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό
δίκαιο: αρμοδιότητα του ΔΕΚ και σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο ερμηνεία”” στις 3 Μαϊου και ώρα 19.00 στην αίθουσα Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών (Πανεπιστημίου 30).

Εισηγητής: Ελευθέριος Ι. Καστρήσιος, Λέκτορας Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Αθηνών

Πληροφορίες : Βασίλειος Τερζίδης 6944832844
Σωτήρης Παπαδόπουλος 6947903838

Σχόλια