Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα (20/1)

0

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ:

     “Η υποχρέωση σε διαμεσολάβηση και τα ανακύπτοντα ζητήματα”

Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ., Αίθουσα Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης – Τσιμισκή 29

Πρόεδρος:

Αθανάσιος Γεωργιάδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Ε.ΝΟ.Β.Ε.

Εισηγητές:

Δημήτριος Θεοχάρης, Δικηγόρος, L.L.M, Δ.Ν., Επίκ. Καθηγητής Νομικού Τμήματος Frederick University Κύπρου, διατέλεσε μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής του νέου νόμου της διαμεσολάβησης,
« Η υποχρεωτική υπαγωγή σε διαμεσολάβηση ως το πλέον επιτυχημένο και νομικά αποδεκτό μοντέλο για την πρακτική εφαρμογή της»

Άννα Πλεύρη, Δικηγόρος, Λέκτορας Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (Adr-Odr International, C/Arb)
«Η σχέση της  ‘υποχρεωτικής διαμεσολάβησης’ με το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τη διάδοση του θεσμού της διαμεσολάβησης»

Κομνηνός Κόμνιος, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής της Σχολής Οικονομίας, Διοίκησης και Νομικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής,
«Υποχρεωτική διαμεσολάβηση και Ενωσιακό Δίκαιο – Σκέψεις με αφορμή την απόφαση Menini/Rampanelli (ΔΕΕ C- 75/16)»

Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δικηγόρος, Επίκ. Καθηγητής Πολ. Δικονομίας, Νομικής Σχολής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
«Η διαμεσολάβηση ως όρος του παραδεκτού της συζήτησης υπό το Σχέδιο Νόμου της 28.12.2017»