ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής

0

Το Επιστημονικό Συμβούλιο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώνουν το 2ο Συνέδριο με θέμα : “”ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προκλήσεις της ψηφιακής εποχής”” στις 16-17 Μαρτίου 2006 στο
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος
(Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Πληροφορίες κ. Μαρία Δρούγκα 210-5294177
e-mail secretariat@scis.aug.gr

Σχόλια