Ημερίδα με θέμα: “”Η δικηγορία απέναντι στην χρηματοοικονομική κρίση””

0

Εισηγητές οι κ.κ.: Χ. Γκόρτσος, Δικηγόρος Γ.Γ. Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών / Χ. Απαλλαγάκη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Νομικού Συμβουλίου Τράπεζας Πειραιώς
Μούργελας, Δικηγόρος, Πρόεδρος της “”ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.”” / Σ. Μούζουκας, Δικηγόρος Δ.Ν. /
Σ.Ψυχομάνης,Καθηγητής Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.

Συντονίζει ο κ. Ν. Κανελλόπουλος, Δικηγόρος, Σύμβουλος Δ.Σ.Α. Εκδότης του περιοδικού “”ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ””

Κεντρική Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δ.Σ.Α. (Ακαδημίας 60, 1ος Όρ.)

Σχόλια