Ημερίδα με θέμα: «»Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας»»

0

Η Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης – Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) διοργανώνουν ημερίδα με θέμα:

«»Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας»»

Την Παρασκευή 10 Απριλίου 2009 και ώρα 09:00 – 17:00 στο Κέντρο Τύπου
Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης – Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας,
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Καλλιθέα, Αθήνα.

Σχόλια