Ημερίδα με θέμα: Ποινικό Δίκαιο/Καταπολέμηση της Διαφθοράς/ Εκτέλεση Αποφάσεων/ Νομικά Προνόμια

0

 

Με τις θερμότερες ευχές μας σας προσκαλούμε την Παρασκευή 6 Μαίου 2016, στις εγκαταστάσεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στην αίθουσα Β1 ώρα 16:00 – 18:00 στην Ημερίδα με θέμα: Ποινικό Δίκαιο/Καταπολέμηση της Διαφθοράς/ Εκτέλεση/ Νομικά Προνόμια, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί ανάλυση ορισμένων  νομικών πτυχών σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:

– Αρχές της εταιρικής ποινικής ευθύνης σε βασικές δικαιοδοσίες και βασικό νομικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της διαφθοράς
– Σύγκριση των νομοθεσιών κατά της διαφθοράς  μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ
– Τάσεις επιβολής ποινών σε υποθέσεις σε Βρετανία / ΗΠΑ: καταδίκη και κατευθυντήριες γραμμές, πρόσφατοι συμβιβασμοί, αναβληθείσες διώξεις και αυτο-αναφορά
– Νομικά προνόμια και εφαρμογή τους σε διεθνές πλαίσιο
– Πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν όσον αφορά την προστασία των δεδομένων στην ΕΕ (ιδίως όσον αφορά εκτός ΕΕ τρέχουσες μεταβιβάσεις και τις πιο τελευταίες τάσεις στο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τον Κυβερνοχώρο, διεθνή καθεστώτα κυρώσεων και εκτέλεση αποφάσεων)

Διδάσκων: Κάρολος Seeger

Partner, Debevoise & Plimpton LLP (Λονδίνο), Ομάδα Καταπολέμησης Εγκλημάτων Λευκού Κολλάρου, Ρυθμιστική Ομάδα Άμυνας και Ομάδα Επίλυσης Διεθνών Διαφορών του Ομίλου, Δραστηριοποιούμενος στον τομέα των Εγκλημάτων Λευκού Κολλάρου.
 

Σχόλια