Ημερίδα με θέμα “”Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης””

0

Τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2009

ο Συνήγορος του Πολίτη διοργανώνει στο Αμφιθέατρο Δρακοπούλου στις 12.00.

Ημερίδα με θέμα “”Πρόσβαση στα έγγραφα και διαφάνεια της διοικητικής δράσης””

Σχόλια