Ημερίδα με Θέμα “” Το Δίκαιο στο επίκεντρο της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης””

0

Ο Ερευνητικός Όμιλος Φοιτητών Νομικής (Ε.Ο.Φ.Ν.) διοργανώνει ημερίδα με
Θέμα “” Το Δίκαιο στο επίκεντρο της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης”” την Πέμπτη 11 ΔΕκεμβρίου 2008 και ώρα 18:00 (ώρα προσέλευσης και έναρξης εγγραφών 17:30) στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων (Αίθουσα Διαλέξεων, Πανεπιστημίου 16, 2ος όρ. εντός της στοάς)

Θα χορηγηθει βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί.

Σχόλια