Ημερίδα της Student Association For International Affairs (SAFIA)

0

Η Student Association For International Affairs (SAFIA) σας προσκαλεί σε ημερίδα με θέμα:

“”Τα Αποτελέσματα και οι Συνέπειες της Δράσης του Δ.Ν.Τ στο Διεθνές Σύστημα””,

η οποία πρόκειται να διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Ιουνίου στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου (Ακαδημίας 23).

Μεταξύ των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν συμπεριλαμβάνονται η σημασία της πολιτικής παρέμβασης του Δ.Ν.Τ., οι πιθανές διέξοδοι που αυτή προσφέρει, καθώς και τα ενδεχόμενα προβλήματα που προκαλεί, σε ευρύτερο επίπεδο, αλλά και, αναπόφευκτα, στο πλαίσιο της σοβούσας ελληνικής κρίσης, οι βασικές ιδιοτυπίες της ελληνικής περίπτωσης, οι παράγοντες που συνέτειναν στην επιδείνωση της κατάστασης και η επίδραση της κρίσης στην πορεία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Σχόλια