Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ), ως διάδικος στη διαγνωστική δίκη και υποκείμενο της εκτελεστικής διαδικασίας [21/3]

0

Σύνδεσμος Ελλήνων Εμπορικολόγων – Επιστημονικές Συναντήσεις

Αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΣΑ “Μιχ. Επ. Ζαφειρόπουλος” (Ακαδημίας 60), ώρα 6 μ.μ.Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019: Εισηγητής: ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Επ.
Καθηγητής ΔΠΘ, με θέμα:

«Η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) ως διάδικος στη διαγνωστική δίκη και υποκείμενο της εκτελεστικής διαδικασίας. Δικονομικοί
προβληματισμοί και κριτική θεώρηση των άρθρων 2 και 3 Ν. 4354/2015».

Σχόλια