Ιατρικό απόρρητο. Πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι και αρχεία νοσοκομείου

0

Η Ανεξάρτητη Αρχή “”ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ”” διοργανώνει Ημερίδα την Δευτέρα, 29 Μαϊου 2006, με θέμα : “”Ιατρικό απόρρητο. Πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονικοί ιατρικοί φάκελοι και αρχεία νοσοκομείου”” στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Pasteur, Βασ. Σοφίας 127, Αμπελόκηποι.

Σχόλια