Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή

0

2ο Συνέδριο

Ένωση Δικαίου Προστασίας Καταναλωτή
Σε συνεργασία με το
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

«Ιδιωτική Ασφάλιση και Προστασία του Καταναλωτή»

Προεδρεύοντες – Εισηγητές/Παρεμβαίνοντες

Ε. Αλεξανδρίδου, Δ. Αιγητίδης, Π. Βαγιακάκος, Ι. Βελέντζας, Μ. Βουράκης, Α. Γκούσκου, Π. Δημητρίου, Φ. Δωρής, Λ. Κατσίρης. Αθ. Κρητικός, Α. Κωνσταντίνου, Γ. Κώτσαλος, Ε. Λαμτζίδης, Στ. Ματθίας, Γ. Μεντής, Δ. Παλαιολόγος, Β. Πρετιμπάιλος, Α. Σινανιώτη-Μαρούδη, Ε. Σκαλίδης, Χ. Σκαλίδη, Δ. Σπυράκος, Μ. Σταθόπουλος, Ι. Τζιώνας, Γ. Τριανταφυλλάκης, Θ. Χατζηγάγιος, Ρ. Χατζηνικολάου-Αγγελίδου, Χ. Χρυσάνθης

Πληροφορίες – Δηλώσεις Συμμετοχής
Τηλ. 210 3645528, 2310 891246
Φαξ: 210 3634996, 2310 832202
www.uom.gr/epi

8-10 Απριλίου
Θεσαλονίκη
Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Σχόλια