ΙΝΚΑΔΑ: Πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης Διαμεσολαβητών στην Αλεξανδρούπολη (30/03-04/04/2015)

0

Πληροφορίες:

Εκπαίδευση : 30 Μαρτίου 2015 – 4 Απριλίου 2015
Διάρκεια  : 6 ημέρες πλήρους εκπαίδευσης
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : 18/02/15
Λήξη προθεσμίας υποβολής  αιτήσεων : 06/03/ 15
Απευθύνεται σε : δικηγόρους, συμβολαιογράφους, ιατρούς, οικονομολόγους, ασφαλιστές, υπεύθυνους ανθρωπίνου δυναμικού επιχειρήσεων, διευθυντές εταιριών, τραπεζικούς υπάλληλους και σε λοιπούς  ενδιαφερόμενους.
Κόστος εκπαίδευσης: 1.450 Eυρώ

Το ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α. παρέχει υπηρεσίες βασικής εκπαίδευσης σε υποψήφιους διαμεσολαβητές, σύμφωνα με το Ν. 3898/2010, σε συνεργασία με το  Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών – ΕΛ.Κ.Ε.Δ.,  οι οποίες ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προσαρμοσμένες παράλληλα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής πραγματικότητας. Το πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης παρέχεται στην ελληνική γλώσσα και είναι το μοναδικό, στο οποίο οι υποθέσεις εργασίας βασίζονται και στην ελληνική δικαστηριακή πρακτική. Η εκπαίδευση των υποψηφίων διαμεσολαβητών γίνεται από έμπειρη ομάδα εκπαιδευτών του ΕΛ.Κ.Ε.Δ. με βασικές εκπαιδεύτριες την Εύη Αυλογιάρη (Δικηγόρο – Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στις διαπραγματεύσεις και στην επίλυση συγκρούσεων)  και την Δώρα Θανασούλη (Δικηγόρο – Ψυχολόγο, Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών με εξειδίκευση στη διαχείριση συναισθημάτων μέσω ψυχολογικών τεχνικών), σε χώρο υψηλού επιπέδου αισθητικής και τεχνολογίας.

Πληροφορίες /εκδήλωση ενδιαφέροντος :
Email: info@nikimediation.gr
Ιστοσελίδα: www.nikimediation.gr
Τηλ:  25510-53263 από 11:00 έως 13:00  και 25510-82170 από 18.30-20.30 εργάσιμες ημέρες κ. Ζαχαρούλα Τσιρτσίδου.

                                                                   

  
                                                                        Ο Πρόεδρος του ΙΝ.ΚΑ.Δ.Α
                                                                               Ιωάννης Ζαμπούκης

Σχόλια