Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: Εξασφαλίζοντας την Ανάπτυξη σε Περίοδο Κρίσης (29/11/2012)

0

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε συνεργασία με την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. σας προσκαλεί στην εκδήλωση Καινοτομική Επιχειρηματικότητα: Εξασφαλίζοντας την Ανάπτυξη σε Περίοδο Κρίσης την Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012, στο κεντρικό Αμφιθέατρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις 17.00, 14ο χλμ Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, Θέρμη

Πρόγραμμα

Χαιρετισμός
Καθηγητής Κώστας Θ. Γραμμένος
Π ρ όεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Εισαγωγή
Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Α.Ε.
Το Οικοσύστημα της Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας
Δρ. Αλίκη Παππά
Προϊστάμενη Τμήματος Ευρωπαϊκής Ένωσης, Διεύθυνση Διεθνούς Επιστημονικής και
Τεχνολογικής Συνεργασίας, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
Ε υ ρωπαϊκή Χρηματοδότηση Έρευνας και Καινοτομίας – Ορίζοντας 2020
1η Συνεδρίαση: Όψεις της Καινοτομίας στην Ευρύτερη Περιοχή
κ. Νικόλαος Ευθυμιάδης
Π ρ όεδρος του Redestos Efthymiadis Agrotechnology Group
κ. Δημήτρης Λακασάς
Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος
Καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος
Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος
κ. Τάσος Τζήκας
Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
Π ρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος
2η Συνεδρίαση: Επιτυχημένα Παραδείγματα
κ. Νικόλαος Κουκούντζος
Γ ε ν ικός Διευθυντής της KLEEMANN
κ. Γεώργιος Μυλωνάς
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ALUMIL
κ. Αθανάσιος Συριανός
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εzα Πρότυπος Ελληνική Ζυθοποιία
Καθηγητής Ζήσης Σαμαράς
Α ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Συζήτηση
www.ihu.edu.gr| Θεσσαλονίκη
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας (Μο.Κ.Ε) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Σχόλια