Κοινοτικό και Εθνικό σύστημα καταχώρισης σημάτων. Ομοιότητες – Συμπληρωματικότητα – Συνύπαρξη (13/05/2013)

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά συνδιοργανώνει, με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και το Γραφείο Εναρμόνισης στην Εσωτερική Αγορά (Ο.Η.Ι.Μ.),  ημερίδα με θέμα

«Κοινοτικό και Εθνικό σύστημα καταχώρισης σημάτων.
Ομοιότητες – Συμπληρωματικότητα – Συνύπαρξη»

στις 13 Μαΐου 2013, ώρα 19:00

στην αίθουσα εκδηλώσεων του Συλλόγου
(Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 47, Πειραιάς)

Ομιλητές:
Παναγιώτης Γερουλάκος, Ειδ. Σύμβουλος της Δ/νσης Διεθνούς Συνεργασίας και Νομικών θεμάτων του ΟΗΙΜ.
Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Νομικός της Δ/νσης Εμπορικής και Βιομ/κης Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Δικηγόρος Πειραιά.

Συντονιστής:
Γιώργος Αθανασόπουλος, Δικηγόρος Πειραιά, μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ.Π.

       
                       Ο Πρόεδρος                             Ο Γεν. Γραμματέας

                 Στέλιος Μανουσάκης                  Γιώργος Σταματογιάννης

 

Σχόλια