Μετάβαση στη Βιοοικονομία: Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση (5/7)

0

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο:

‘Μετάβαση στη Βιοοικονομία: Δίκαιο, Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση’

Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017 | 18:00 | Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σχόλια