Νέες μορφές απονομής ποινικής δικαιοσύνης : ποινική συνδιαλλαγή (01/11/2012)

0

Πέμπτη 1 Νοεμβρίου: Δ.Σ.Λάρισας – Σεμινάριο/Εκδήλωση με θέμα : «Νέες μορφές απονομής ποινικής δικαιοσύνης : ποινική συνδιαλλαγή».
Εισηγητής : Θεοχάρης Δαλακούρας, καθηγητής Ποινικού Δικονομικού Δικαίου Νομικής Σχολής Κομοτηνής .