Νομική, Οικονομική και Κοινωνικοπολιτική Προσέγγιση του Ν.3655/2008

0

Η Ένωση για την Προάσπιση των Κοινωνικών Δικαιωμάτων διοργανώνει ημερίδα
στις 07-05-2008 ημέρα Τετάρτη, στην αίθουσα «ΕΥΡΩΠΗ» της Νομικής Βιβλιοθήκης, Μαυρομιχάλη 23, με θέμα: «Νομική, Οικονομική και Κοινωνικοπολιτική Προσέγγιση του Ν.3655/2008 «Διοικητική και Οργανωτική Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης & λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις».

Προσέλευση: 4.00 μ.μ.

Σχόλια