Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2020

Νομική Σχολή ΕΚΠΑ - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

0

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο διεθνή διαγωνισμό εικονικής δίκης Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (FDI Moot) 2020 ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στις 6-9 Νοεμβρίου 2020, να καταθέσουν ηλεκτρονικά (agourg[at]law.uoa[dot]gr) πλήρες CV, υπ’ όψιν του Λέκτορα κ. Α. Γουργουρίνη, και να προσέλθουν σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2020, ώρα 14:00,  στο Κέντρο Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL – Ακαδημίας 47, 3ος όροφος).

Ο διαγωνισμός FDI Moot αφορά στο συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκαιο προστασίας αλλοδαπών επενδύσεων και αποτελεί προσομοίωση της διαδικασίας διαιτητικής επίλυσης διεθνών επενδυτικών διαφορών. Διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του Centre for International Studies (Salzburg, Austria), των Νομικών Σχολών των πανεπιστημίων του Suffolk (Boston, Massachusetts), και Pepperdine (Malibu, California), του German Institution of Arbitration (DIS), (Frankfurt/Cologne, Germany), καθώς και του Centre of European Law του πανεπιστημίου King’s College London. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα του διαγωνισμού FDI Moot http://www.fdimoot.org . H υπόθεση του φετινού διαγωνισμού είναι διαθέσιμη εδώ: https://fdimoot.org/problem.pdf.

Σχόλια