Νομική Σχ. ΕΚΠΑ: Trade Law Clinic 2020 – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

0

Ανακοινώνεται στους φοιτητές της Νομικής Σχολής ότι στο πλαίσιο του μαθήματος «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο» (Ζ΄ εξάμηνο – http://eclass.uoa.gr/courses/LAW179/ ), υπό την αιγίδα του Κέντρου Ερευνών Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου (Athens PIL) της Νομικής Σχολής Αθηνών, και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) και τον ΣΕΒ, σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών, διοργανώνεται και φέτος «νομική κλινική» στο δίκαιο του διεθνούς εμπορίου (Trade Law Clinic 2020) στην οποία θα συμμετέχουν προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών.

Όσες/όσοι φοιτήτριες/φοιτητές της Νομικής Σχολής ενδιαφέρονται συμμετέχουν στο Trade Law Clinic 2020, καλούνται να καταθέσουν πλήρες CV στην ηλεκτρονική διεύθυνση agourg@law.uoa.gr, υπ’ όψιν του Λέκτορα Α. Γουργουρίνη, και να προσέλθουν σε μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019, ώρα 11:00, στις εγκαταστάσεις του Athens PIL (Ακαδημίας 47, 3ος όροφος).

Στο πλαίσιο του Trade Law Clinic, προπτυχιακοί φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών (ενημερωτικών, συμβουλευτικών ή και ad hoc) σε καθορισμένες θεματικές κοινού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με φορείς και την κοινωνία των πολιτών, υπό ακαδημαϊκή επίβλεψη και εποπτεία. Σκοπός του Trade Law Clinic είναι η θέση της θεωρίας του δικαίου του διεθνούς εμπορίου στην πράξη, ώστε η παραγόμενη έρευνα να λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες και ανησυχίες. Στο πλαίσιο αυτό, η επιστημονική έρευνα πραγματοποιείται από τους συμμετέχοντες φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ οι συνεργαζόμενοι φορείς πραγματοποιούν (σε βάθος ενός ακαδημαϊκού έτους) μία σειρά τακτών συναντήσεων μαζί τους προκειμένου να τους παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες και προβληματισμούς και να τους κατευθύνουν ως προς τα πρακτικά ζητούμενα της έρευνας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι θεματικές του Trade Law Clinic είναι οι εξής: 1) Περιβαλλοντικοί φόροι και διεθνές δίκαιο του εμπορίου  (συνεργαζόμενος φορέας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)2) Ε- commerce & δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)3) Brexit και διεθνές δίκαιο του εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)4) Προβλέψεις της Συμφωνίας των Πρεσπών για τα εμπορικά σήματα & δίκαιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ)5) Ευθύνη των μελών των διοικήσεων ξένων επενδυτικών σχημάτων και διεθνές οικονομικό δίκαιο (συνεργαζόμενος φορέας: ΣΕΒ)6) Κρατικές ενισχύσεις για την αντιστάθμιση του περιβαλλοντικού κόστος στις ενεργοβόρες βιομηχανίες και διεθνές δίκαιο του εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΣΕΒ)7) Η Ευρωπαϊκή στρατηγική για τις πλαστικές ύλες σε μια κυκλική οικονομία υπό του πρίσμα του δικαίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΣΕΒ)8) Κρατικές ενισχύσεις για την στήριξη της επιχειρηματικότητας σε παραμεθόριες περιοχές και διεθνές δίκαιο του εμπορίου (συνεργαζόμενος φορέας: ΣΕΒ)

Για περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με το Trade Law Clinic 2020, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον Λέκτορα Α. Γουργουρίνη (στις παραδόσεις του μαθήματος «Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο», ή με email: agourg[at]law.uoa[dot]gr).–

Σχόλια