Ο διάλογος του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (29/3)

0

Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΕΔΛ-ΣτΕ)

Eπιστημονική Hμερίδα με τίτλο:

«Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ»

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018, ώρα: 17.00, Αίθουσα Λόγου και Τέχνης Στοά Αρσακείου Πεσμαζόγλου 5 και Σταδίου, Αρσάκειο Μέγαρο, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Χαιρετισμός: Ε. Κουράκου, Εισηγήτρια του Συμβουλίου της Επικρατείας, Γενική Γραμματέας της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Σ.τ.Ε.

1η  Ενότητα (17.10 – 18.25)

Προεδρεύων: Β. Σκουρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εισηγητές:        

Μ. Βηλαράς, Πρόεδρος Τμήματος του Δ.Ε.Ε.

“Υπεροχή του Δικαίου της Ε.Ε. και Εθνική Συνταγματική Ταυτότητα

Προς μία Νέα Συνύπαρξη”

Ε. Αντωνόπουλος, Σύμβουλος Επικρατείας, Πρόεδρος της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Σ.τ.Ε.

“Η ελληνική εμπειρία των σχέσεων Συντάγματος – Δικαίου της Ε.Ε.”

Ν. Σορτίκος, Προϊστάμενος του ελληνικού μεταφραστικού τμήματος του Δ.Ε.Ε.

“Ο διάλογος των δικαστών υπό το πρίσμα του πολυγλωσσικού καθεστώτος του Δ.Ε.Ε.”

18.10-18.25:        Συζήτηση

18.25-18.40:        Διάλειμμα

2η Ενότητα (18.40 – 19.55)

Προεδρεύων: Χ. Γεραρής, Επίτιμος Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Εισηγητές:        

Δ. Γρατσίας, Πρόεδρος Τμήματος του Γενικού Δικαστηρίου της Ε.Ε.

“Πέραν του ακυρωτικού ελέγχου.  Το Γενικό Δικαστήριο της Ε.Ε. ως δικαστής ουσίας”

Χ. Ευαγγελίου, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

“Ο δικαστικός έλεγχος των κυρώσεων  των Ανεξαρτήτων Αρχών”

Β. Γκέρτσος, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

“Η υπαλληλική προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πρόσφατες εξελίξεις”

19.40-19.55:        Συζήτηση

Σχόλια