Ο εθνικός αθλητικός σχεδιασμός και η επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας. Τι πρέπει να αλλάξει και γιατί.

0

Το Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμού, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων λειτουργίας του Σ.Ε.Φ., σας προσκαλεί στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2010 στις εγκαταστάσεις του Σταδίου, σε διημερίδα νομικού και αθλητικού προβληματισμού, σκέψης και πρότασης με γενικό θέμα:

«Ο εθνικός αθλητικός σχεδιασμός και η επανεξέταση της αθλητικής νομοθεσίας

Τι πρέπει να αλλάξει και γιατί »,

Η εκδήλωση διεξάγεται υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, την οργανωτική φροντίδα του Δ.Σ του Σ.Ε.Φ. και την επιστημονική υποστήριξη της «Επιθεώρησης Αθλητικού Δικαίου», περιοδικής έκδοσης της Γ.Γ.Α., αποσκοπώντας στην ανταλλαγή και καταγραφή απόψεων όλων των φορέων του αθλητισμού, πάνω σε καίρια θέματα και χρονίζοντα προβλήματα της αθλητικής μας νομοθεσίας.

Οι θεματικές ενότητες της διημερίδας θα αναπτυχθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Παρασκευή 17/12/2010

10:00: Έναρξη-Χαιρετισμοί

11:00: Αθλητικά Σωματεία: Οικονομική ελευθερία, Περιορισμοί,

Έλεγχος

12:00: Αθλητικές Ενώσεις, Ομοσπονδίες, Ε.Ο.Ε.: Αυτοδιοίκητο,

Μονοπώλιο, Ειδική αθλητική αναγνώριση, Νομική μορφή,

Διαιτησία

13:00: Διάλειμμα

14:00: Ειδικός Αθλητισμός: Αθλητισμός ΑμεΑ, Μαζικός και Σχολικός

Αθλητισμός

15:00: Αθλητικά επαγγέλματα, επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις:

Αποσαφήνιση ρόλων, σχέσεων και λειτουργιών

16:00: Διάλειμμα

17:00: Ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές: Εννοιολογικός

επαναπροσδιορισμός

18:00: ΑΑΕ και ΤΑΑ: Επαναπροσδιορισμός της λειτουργίας και της

σχέσης τους με τα ιδρυτικά σωματεία, Συγχωνεύσεις,

Περιορισμοί, Έλεγχος

19:00: Δεξίωση

Σάββατο 18/12/2010

10:00: Βία στα γήπεδα: Αναθεώρηση του κυρωτικού μηχανισμού, Ο

ρόλος των συνδέσμων φιλάθλων

11:00: Αθλητική Δικαιοσύνη: Νομική φύση, Αναδιάρθρωση

οργάνων, Κυρώσεις για προσυνεννοημένους αγώνες.

12:00: Διάλειμμα

13:00: Ντόπινγκ: Απλοποίηση του ελεγκτικού και κυρωτικού

μηχανισμού, Σχέση με διεθνείς οργανώσεις για το ντόπινγκ.

14:00: Ε.Ε.: Προοπτικές για τη νομοθεσία περί στοιχήματος,

τηλεοπτικών δικαιωμάτων, ελεύθερης κυκλοφορίας και

αναγνώρισης διπλωμάτων

15:00: Αποτίμηση – Λήξη Εργασιών

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση, μπορούν να προετοιμάσουν μικρής έκτασης εισηγήσεις, παρεμβάσεις ή προτάσεις νομοθετικών αλλαγών και να τις αποστείλουν έγκαιρα, υπόψη κ. Α. Μαλάτου –Διευθυντού Σύνταξης της ΕΑΔ (τηλ.: 213.131.6543, fax: 210.6452954/email: a.malatos@gmail.com).

Σχόλια