Ο κανονισμός (ΕΕ) 650/2012 σχετικά με την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στο τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (22/01/2013)

0

22-1-2013: Νικόλαος Κλαμαρής, ομ. Καθηγητής της Πολιτικής Δικονομίας στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα: «Ο κανονισμός (ΕΕ) 650/2012 σχετικά με την διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στο τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου».

Στην αίθουσα του ΔΣΑ Ακαδημίας 60, Αθήνα

Σχόλια