Ο Νέος Ν. 4605/2019 για την προστασία της Τεχνογνωσίας [5/3]

Η οριοθέτηση της προστασίας των Εμπορικών Απορρήτων

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Ο Νέος Νόμος 4605/2019 για την Προστασία της Τεχνογνωσίας: Η Οριοθέτηση της Προστασίας των Εμπορικών Απορρήτων», στις 05/03/2020, ημέρα Πέμπτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Δικηγόρους, Στελέχη Επιχειρήσεων, Νομικούς Συμβούλους Επιχειρήσεων, δικαστές.

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η επιμόρφωση των συμμετεχόντων σε επίκαιρα ζητήματα της διαχείρισης και προστασίας των Εμπορικών Απορρήτων βάσει της πρόσφατης νομοθεσίας και να παρουσιάσει τα βασικά σημεία ενδιαφέροντος του νέου νομοθετικού πλαισίου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

  1. Η έννοια του εμπορικού απορρήτου
  2. Συγκριτική παρουσίαση παλαιών και νέων διατάξεων σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
  3. Το εύρος προστασίας των επιχειρηματικών απορρήτων βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου
  4. Ελευθερία της έκφρασης, εργαζόμενοι και επιχειρηματικό απόρρητο
  5. Η δικαστική προστασία του επιχειρηματικού απορρήτου

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ

Σοφία Γεωργιάδη: LLM Commercial law and Intellectual Property law Πανεπιστήμιου του Bristol, Ηνωμένο Βασίλειο, εξειδικευμένη δικηγόρος σε ζητήματα Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικού Δικαίου.

Σχόλια