Ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση (20-21/03/15)

0

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας μέσω της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου διοργανώνει σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών διήμερο σεμινάριο – Πρόγραμμα Εξειδίκευσης Τραπεζικής Διαμεσολάβησης (Advocacy Mediation) στην ελληνική γλώσσα με τίτλο «Ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου στην Τραπεζική Διαμεσολάβηση», διάρκειας 16 ωρών.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό συμμετοχής.

Εισηγήτριες

1. Δέσποινα Αναγνωστοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δικηγόρος – Έδρα Jean Monnet, Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος (Προσωπική ιστοσελίδα)

2. Εύη Αυλογιάρη, Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια και Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών (http://www.avlogiari.gr)

3. Ειδικοί συνεργάτες στις τραπεζικές συμβάσεις.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε δικηγόρους, διαμεσολαβητές-δικηγόρους, ασκούμενους δικηγόρους ή απόφοιτους Νομικών Σχολών και αποτελεί εισαγωγικό σεμινάριο για τους δικηγόρους που θέλουν να ασχοληθούν και να ειδικευθούν ως παραστάτες των πελατών τους στην Διαμεσολάβηση του ν. 3898/2010 ή στη Δικαστική Μεσολάβηση του αρ.214Β Κ.ΠΟΛ.Δ , με εξειδίκευση στις τραπεζικές διαφορές.

Το σεμινάριο θα περιλαμβάνει θεωρία για την διαδικασία της Διαμεσολάβησης, το ρόλο του δικηγόρου στην προετοιμασία του πελάτη, στην επιλογή του Διαμεσολαβητή, συμφωνητικό υπαγωγής στη Διαμεσολάβηση, πρακτικό Διαμεσολάβησης, τεχνικές κατά τη διαδικασία της Διαμεσολάβησης, ανάλυση των τύπων ρυθμίσεων του δανειολήπτη με βάσει το νέο ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ για τα κόκκινα δάνεια που δημοσιεύθηκε στις 27/8/2014 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και βιωματική μάθηση με προσομοιώσεις ρόλων (role plays) με υποθέσεις από την ελληνική πραγματικότητα βασισμένες σε τραπεζικές συμβάσεις δανείων (π.χ. υπερχρεωμένα, «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια, αλληλόχρεο λογαριασμό, ρήτρα ελβετικού φράγκου κ.λπ. ).

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα του προγράμματος ανέρχονται στα 350 €.
Έκπτωση 10% επί των διδάκτρων δικαιούνται όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους μέχρι και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2015.

Η καταβολή των διδάκτρων μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:

Α. Μετρητά, εφάπαξ καταβολή του ποσού στο γραφείο των Προγραμμάτων Εξειδίκευσης
Β. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό
Επωνυμία: Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Παν/μίου Μακεδονίας Τράπεζα Πειραιώς: 5202-014396-560 (ΙΒΑΝ: GR 520172 2020 0052 0201 4396 560)
Γ. Με πιστωτική κάρτα. Από 1-10 άτοκες δόσεις.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
2. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία
3. Βεβαίωση δικηγορικής ιδιότητας ή πτυχίο νομικής σχολής

Οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2015 μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Μεμονωμένες αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα συνημμένα δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέγιστος αριθμός εκπαιδευομένων ανά σεμινάριο: 18 (δέκα οκτώ) άτομα.
Τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία καταβολής των διδάκτρων.
Πληροφορίες – Συμμετοχή
Γραμματεία Προγραμμάτων Εξειδίκευσης, κα. Ελένη Κατσικά.
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 54636 (κτίριο ΚΖ, 1ος όροφος, γραφείο Ζ102)
Τηλ. 2310 891-676 & 2310 891-671 καθημερινά ώρες από 09:30 έως 14:30
Φαξ: 2310 891 648
Email: progsymp@uom.gr
Web: www.uom.gr/seminars

Σχόλια