Όψεις της Αρχής της Διαφάνειας στη σύγχρονη πραγματικότητα(20/11)

0

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών (ΕΙΔΕ) διοργανώνει την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στην Αίθουσα Ρακτιβάν, του Συμβουλίου της Επικρατείας, επιστημονική εκδήλωση, με θέμα:

  «Όψεις της Αρχής της Διαφάνειας στη σύγχρονη πραγματικότητα»

Eισαγωγικές παρατηρήσεις: Όλγα Σ.Ζύγουρα, Σύμβουλος της Επικρατείας

Ομιλητές:

Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος του Συμβουλίουτης Επικρατείας ε.τ., Πρόεδρος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρσκτήρα: «Η διαφάνεια ως αρχή του δικαίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων – Οι ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων»

Βασιλική Ι. Καραγεώργου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου, Δ.Ν., Δικηγόρος: «Το δικαίωμα πρόσβασης στην περιβαλλοντική πληροφορία ως ειδική έκφανση του δικαιώματος πληροφόρησης: Διεθνείς και ενωσιακές επιρροές στο πλαίσιο μιας συγκριτικής προσέγγισης»

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ. Μιχαήλ Βροντάκης. H επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου είναι απαραίτητη κατά την είσοδο στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων.

Σχόλια