Οι μεταρρυθμίσεις στη Διοικητική Δικονομία με τους νόμους 3900/2010 & 3886/2010

0

Ο Τομέας Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου σας προσκαλούν σε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011, ώρα 17:00(Κατούνη 12-14, Λαδάδικα Θεσσαλονίκης). Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου τηλ. +30 2310 486 900 Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών & Συμβάσεων τηλ. +30 2310 476 103 Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων τηλ. +30 2310 486 947

Σχόλια