Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την Διοικητική Δικαιοσύνη

0

Tην 14-12-2010 και ώρα 19:00 διοργανώνεται από την Επιστημονική Εταιρεία Διοικητικής Δικαιοσύνης στην Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. (Ακαδημίας 68 και Χαριλάου Τρικούπη, 2ος όροφος) επιστημονική διάλεξη με θέμα: «Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με την Διοικητική Δικαιοσύνη» και ομιλητές τους: κ.κ. Πάνο Λαζαράτο, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιο Δελλή, Επίκουρο Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθανάσιο Καραμιχαλέλη, τ. Σύμβουλο της Επικρατείας, Ιωάννη Δρυλλεράκη, Δικηγόρο και Θεόδωρο Ψυχογυιό, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους.;

Σχόλια