Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κεφαλαιαγορά και οι δυνατότητες εξεύρεσης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις

0

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση με τίτλο “Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Κεφαλαιαγορά και οι δυνατότητες εξεύρεσης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις”, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 17:30 στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Ομιλητές

Ξενοφών Αυλωνίτης | Αντιπρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Νικόλαος Πορφύρης | Αναπληρωτής Επιτελικός Διευθυντής Ομίλου Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.

Σπυρίδων Κυρίτσης | Πρόεδρος Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών

Συντονισμός

Στέργιος Λεβέντης | Αναπληρωτής Καθηγητής, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Σχόλια