Οι σύγρονες εξελίξεις στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

0

Το ίδρυμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοπονήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα : «»Οι σύγρονες εξελίξεις στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης»» στις 6 Απριλίου 2006, 18.00-20.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων «»Ευρώπη»» του εκδοτικού οίκου «»Νομική Βιβλιοθήκη»» (Μαυρομιχάλη
23, Αθήνα).

Σχόλια