Οι σύγρονες εξελίξεις στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης

0

Το ίδρυμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοπονήσου σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου
διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα : “”Οι σύγρονες εξελίξεις στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης”” στις 6 Απριλίου 2006, 18.00-20.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων “”Ευρώπη”” του εκδοτικού οίκου “”Νομική Βιβλιοθήκη”” (Μαυρομιχάλη
23, Αθήνα).

Σχόλια