Οικονομία και δικαιϊκά συστήματα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία-Παραλληλισμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση

0

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών Καθ. Η. Κρίσπη και Δρ. Λ. Σαμαρά-Κρίσπη
και η Εταιρία Φίλων Παν. Κανελλόπουλου “”Πνευματική Εστία””
Σας προσκαλούν σε διάλεξη με θέμα:

“”Οικονομία και δικαιϊκά συστήματα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία-Παραλληλισμοί προς την Ευρωπαϊκή Ένωση””

που θα γίνει την 23η Φεβρουαρίου 2005 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 μ.μ. στην “”Αίθουσα Ι. Δρακοπούλου”” του Πανεπιστημίου Αθηνών, με ομιλητή τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Klagenfurt (της Αυστρίας) Dr.Karl Strobel.
Η διάλεξη θα γίνει στην αγγλική γλώσσα, με ταυτόχρονη μετάφραση στην ελληνική.
Παρακαλείσθε να παρευρεθείτε.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ. Μπαμπινιώτης
Ο Πρόεδρος της Εταιρείας Γ. Καββαδίας
Η Πρόεδρος του Ιδρύματος Α. Σαμαρά-Κρίσπη

Σχόλια