Παγκόσμιο FORUM κέντρων διαμεσολάβησης Θεσσαλονίκη 26-27/09/2014

0

Το Παγκόσμιο Forum των Κέντρων Διαμεσολάβησης συστάθηκε το 2001 από την Επιτροπή Διαμεσολάβησης και Πρόληψης Συγκρούσεων της Παγκόσμιας Ένωσης Δικηγόρων. Φέρνοντας σε επαφή τους πιο έμπειρους διαμεσολαβητές εμπορικών υποθέσεων και τα Κέντρα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών από όλο τον κόσμο, δίνει τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων σχετικά με την εξέλιξη και την πρακτική εφαρμογή των Μεθόδων Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.

Η επικείμενη συνάντηση στη Θεσσαλονίκη στις 26 & 27 Σεπτεμβρίου 2014
θα αποτελέσει την 20ή από την ίδρυση του Forum.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στο πρόγραμμα που ακολουθεί.

πρόγραμμα

http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2014/Thessaloniki_PGR_BATlit.pdf

φόρμα εγγραφής

http://www.uianet.org/sites/default/files/evenements_2014/Thessaloniki_FORM_BAT.pdf

 

Σχόλια