Παράσταση του Δικηγόρου κατά τη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης [4-5/2]

0

Το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου διοργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Παράσταση του Δικηγόρου κατά τη Διαδικασία της Διαμεσολάβησης, Νόμος 4640/2019, η Εφαρμογή στην Πράξη», στις 04 και 05/02/2020, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη, και ώρες 16:00-21:00.

ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Δικηγόρους – Νομικούς Συμβούλους – Νομικούς Παραστάτες

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου είναι:
• Η ενημέρωση για τον νέο Νόμο 4640/2019 περί της Διαμεσολάβησης και η εφαρμογή του στην πράξη, μέσα από τις διαδικασίες που θεσπίζονται ( Υποχρεωτική πρώτη συνεδρία κλπ).
• Η εκμάθηση των βασικών αρχών και της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης μέσα από τη θεωρία και την βιωματική άσκηση.
• Ο ρόλος και τα καθήκοντα του Παραστάτη Δικηγόρου στη Διαμεσολάβηση
• Η Αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης ως νέας δικηγορικής ύλης.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

• Εισαγωγή στις μεθόδους Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών.
• Ο Νόμος 4640/2019 και η εφαρμογή του στην πράξη.
• Εισαγωγή στη Διαμεσολάβηση:
– Βασικές Αρχές, Διαδικασία Διαμεσολάβησης, ο Ρόλος του Διαμεσολαβητή,
– Ο Ρόλος του Παραστάτη Δικηγόρου:
Καθήκοντα και στόχοι πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη Διαμεσολάβηση, βασικές δεξιότητες.
• Διαφορές μεταξύ της Εκπροσώπησης στο Δικαστήριο και της Νομικής Παράστασης στη Διαμεσολάβηση.
• Βασικές Αρχές Διαπραγματεύσεων.
• Αξιοποίηση της Διαμεσολάβησης ως νέας δικηγορικής ύλης.

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ

Μαρία Φαροπούλου – Μαρία Χατζηλεωνίδα

H Μαρία Χατζηλεωνίδα είναι Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με μεταπυχιακό τίτλο (LL.M) από το Metropolitan University of London και πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο Τραπεζικό Δίκαιο και στο Επιχειρηματικό Δίκαιο. Έχει εξειδικευθεί και πιστοποιηθεί στη Διαμεσολάβηση (Εμπορική, Αστική, Οικογενειακή) και στις Διαπραγματεύσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους διαμεσολαβητές και σχετικούς φορείς.

Η Μαρία Φαροπούλου είναι Δικηγόρος Αθηνών με μεταπτυχιακό τίτλο (LL.M) από το London School of Economics και το School of Oriental and African Studies του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο του International Business Law. Έχει εξειδικευθεί και πιστοποιηθεί μεταξύ άλλων στο Harvard Law School, Program on Negotiations στη «Διαμεσολάβηση Σύνθετων και Πολύπλευρων Διαφορών.

Οι δύο εισηγήτριες είναι Διαπιστευμένες Διαμεσολαβήτριες και Διαπιστευμένες Εκπαιδεύτριες Διαμεσολάβησης καθώς και Επιμορφωμένες Χρηματοοικονομικές Διαμεσολαβήτριες του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών.

Σχόλια