Παρουσίαση βιβλίων Αθλητικού Δικαίου

0

Η Νομική Βιβλιοθήκη οργανώνει την παρουσιάση των έργων του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Δημητρίου Παναγιωτόπουλου,
«»Αθλητικό Δίκαιο Ι &ΙΙ «»
«»Αθλητικός Κώδικας Ι&ΙΙ «»
που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου , 18.00 στην αίθουσα Ευρώπη, Μαυρομιχάλη 23.

τηλ. πληροφ. : 210-3678858
κα. Κάλια Τσούμπελη

Σχόλια