Παρουσίαση Βιβλίου “Δίκαιο Προμηθειών και Υπηρεσιών Δημοσίου – Β’ Έκδοση -Τόμος ΙΙ”

0

Οι ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ Α.Ε. έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του δικηγόρου Παναγιώτη Δέγλερη (που μόλις κυκλοφόρησε με επιλογή νομολογίας προσωρινής δικαστικής προστασίας Ν. 2522/97 Σ.τ.Ε.-Πρωτοδικείων και Δ.Ε.Κ. μέχρι 2009) στην αίθουσα της ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ, οδός Σταδίου αρ. 13 – Αθήνα.

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν:

1. Γλυκερία Σιούτη, Καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
2. Ιωάννης Καραβοκύρης, Αντιπρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου
3. Αντιγόνη Μαυρομάτη, Δικηγόρος

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Στρατής Λιαρέλλης

Σχόλια