Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από την καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, κυρία Τζούλια Ηλιοπούλου-Στράγγα.

0

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Προσφώνηση από τον Πρύτανη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητή κ. Θεοδόσιο Ν. Πελεγρίνη. Παρουσίαση του έργου και της προσωπικότητας του τιμωμένου από την καθηγήτρια του Τμήματος Νομικής, κυρία Τζούλια Ηλιοπούλου- Στράγγα. Αναγόρευση του τιμωμένου: – Ανάγνωση των κειμένων του Ψηφίσματος του Τμήματος, της Αναγόρευσης και του Διδακτορικού Διπλώματος από τον Πρόεδρο του Τμήματος Νομικής, καθηγητή κ. Θεόδωρο Φορτσάκη. – Περιένδυση του τιμωμένου με την τήβεννο της Σχολής από τον Κοσμήτορα της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή κ. Μιχαήλ Ι. Τσινισιζέλη. Ομιλία του τιμωμένου με θέμα: «Zwischen Tradition und Zukunft: Die Rolle allgemeiner Rechtsgrundsätze im Recht der Europäischen Union» – «Μεταξύ παράδοσης και μέλλοντος: Ο ρόλος γενικών αρχών του δικαίου στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Θα υπάρχει μετάφραση της ομιλίας. Την 13η Απριλίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα Τελετών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε- πιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτωρ του Τμήμα- τος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών ο κ. Jürgen Schwarze, καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Freiburg i.Br., Γερμανία. Σας προσκαλούμε να παραστείτε. Ο Πρύτανης Θεοδόσιος Ν. Πελεγρίνης

Σχόλια