Πενήντα χρόνια Κοινοτικής Δημοκρατίας και η Συνθήκη της Λισσαβόνας

0

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Ευρωπαϊκή έδρα Jean Monnet, η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα διοργανώνουν συνέδριο με θέμα: “Πενήντα χρόνια Κοινοτικής Δημοκρατίας και η Συνθήκη της Λισσαβόνας. Νέες αντιλήψεις για το ευρωπαϊκό θεσμικό μέλλον”, στις 23 και 24 Μαΐου 2008 στο Μουσείο Ελαιουργικής Βιομηχανίας (Αγ. Παρασκευή Λέσβου) .;

Σχόλια