Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα: εφαρμογές στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες [22/11]

Επιδοτούμενο από τo Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

0

Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας διοργανώνει ενημερωτικό σεμινάριο με την αιγίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων την Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 με 18:00, στην Αθήνα, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, στην οδό Μπουμπουλίνας 20-22.

Το σεμινάριο έχει σκοπό την ενημέρωση των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΠΕΚΕΣ (Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού) της χώρας, για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία και τις νέες τεχνολογίες.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο «Εκπαιδεύοντας τους νέους και τους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου για την Πνευματική Ιδιοκτησία». Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και χρηματοδοτούμενο από το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναδείξει την αξία της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, με έμφαση στις εφαρμογές της στην εκπαίδευση και τις νέες τεχνολογίες στους καθηγητές και στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σχόλια