Ποινικό Δίκαιο και προστασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή διάσταση.

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και η Ελληνική Εταιρία Δικαίου του Περιβάλλοντος
σας προσκαλούν σε εσπερίδα με θέμα “” ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ””, που θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΔΣΑ την Παρασκευή, 2 Ιουνίου 2006 καιώρα 19.00.

Ομιλητές:
Γιώργος Κρεμλής, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αντώνης Βγότζας, Δικηγόρος

Σχόλια