Πολιτικό χρήμα και διαφθορά (06/03/2013)

0

«Πολιτικό χρήμα και διαφθορά», Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, 6 Μαρτίου 2013, ώρα 18:00.

Σε όσους παρακολουθήσουν το σύνολο των εκδηλώσεων του Κύκλου για την Ανανέωση του Πολιτικού Συστήματος θα χορηγηθεί βεβαίωση επιμόρφωσης.

Σχόλια