Προδικαστικά ερωτήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Διδάγματα από την εμπειρία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (07/05/2014)

0

Το  Νομικό Συμβούλιο του Κράτους σας προσκαλεί στην επιστημονική διάλεξη που διοργανώνει με θέμα: Προδικαστικά ερωτήματα στο Συμβούλιο της Επικρατείας: Διδάγματα από την εμπειρία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τετάρτη 07 Μαΐου 2014, ώρα 16:00 Αίθουσα Επιστημονικών Διαλέξεων (Σεμιναρίων) Κεντρικής Υπηρεσίας του Ν.Σ.Κ. Ακαδημίας 68 & Χαριλάου Τρικούπη, 2os όρ.

                               Ελένη Λευθεριώτου, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ., Δ.Ν.

                         Ο Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

                                               Ιωάννης Β. Σακελλαρίου

Σχόλια