Πρόγραμμα Ολομέλειας Χανίων (13-14-15/09/2012)

0

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε συνεδρίαση των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, στις 13, 14 και 15 Σεπτεμβρίου 2012, στα Χανιά, με θέματα:
• Ενημέρωση για τις εργασίες της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Κώδικα περί Δικηγόρων
Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεσσαλονίκης
• Κώδικας Δικηγόρων
α) Γενικό Μέρος
Εισηγητής: Αντώνιος Βγόντζας, Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα περί Δικηγόρων
β) Οργάνωση Δικηγορικών Συλλόγων (Αρχαιρεσίες – Πειθαρχικά – Δικηγορικές Εταιρείες)
Εισηγητές: Μιχαήλ Ζαφειρόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Αθηνών, Αντώνιος Βγόντζας, Δικηγόρος Αθηνών, Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Κώδικα περί Δικηγόρων,
Χαράλαμπος Ζολινδάκης, Δικηγόρος Χανίων, Μέλος Δ.Σ. του Δ.Σ. Χανίων
• Εγγραφή πτυχιούχων Κοινοτικών Πανεπιστημίων ως ασκουμένων
Εισηγητές: Αναστασία Γιογλή, Πρόεδρος Δ.Σ. Ιωαννίνων, Αλέξανδρος Λεοντόπουλος, Δικηγόρος Αθηνών
• Δικηγορικές Αμοιβές – Γραμμάτια Είσπραξης
Εισηγητές: Νικόλαος Παπάκος, Πρόεδρος Δ.Σ. Πατρών, Δημήτριος Κατσαρός, Πρόεδρος Δ.Σ. Λάρισας
• Φορολογικά ζητήματα (Φορολογικά τεκμήρια – ΦΠΑ στις απαλλοτριώσεις)
Εισηγητής: Eυστάθιος Μπακάλης, Δικηγόρος Αθηνών
• Διαμεσολάβηση
Εισηγητής: Νικόλαος Βαλεργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. Θεσ/νικης
 • Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων – Ψηφιακές υπογραφές
Εισηγητές: Βασίλειος Μανιός, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων ΔΣΑ, Δημήτριος Παρλίτσης, Τμήμα μηχανοργάνωσης ΔΣ Θεσσαλονίκης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
 

Σχόλια