Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας (23/2)

0

Ελληνική Ένωση για την Προστασία της Ιδιωτικότητας και των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕΠΙΠΔ): «Προς μια νέα θεώρηση της ιδιωτικότητας»

Παρασκευή, 23 Φεβρουαρίου 2018 10:00 π.μ., Αίθουσα εκδηλώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

-Σπύρος Τάσσης,Πρόεδρος ΕΕΠΙΠΔ: Χαιρετισμός
-Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Πρόεδρος ΑΠΔΠΧ και Πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας ε.τ.: Ο νέος ρόλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στο νέο κανονιστικό πλαίσιο

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πρόεδρος: Ισμήνη Κριάρη, Πρύτανις Παντείου Πανεπιστημίου

Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου: Οι επιλογές του εθνικού νομοθέτη: μία επισκόπηση του προσχεδίου νόμου για την προστασία προσωπικών δεδομένων
Σπυρίδων Βλαχόπουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ: Η Οδηγία ΝΙS 2016/1148 σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών
Γεώργιος Γιαννόπουλος, Επ. Καθηγητής ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής: Οι ενισχυμένες υποχρεώσεις του υπευθύνου επεξεργασίας
Δρ Αλέξανδρος Βαρβέρης, Αν. Διευθυντής Εργαστηρίου Νομικής Πληροφορικής: Ο νέος θεσμός του υπευθύνου επεξεργασίας
Σταύρος Βουλγαρίδης, Διευθυντής Διεθνών Νομικών Υποθέσεων ΤΙΤΑΝ ΑΕ: Νέος Κανονισμός: Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή νέο βάρος; Η θέση των επιχειρήσεων

Σχόλια