Πρόσφατες εξελίξεις στο δίκαιο των δημόσιων συμβάσεων (14/11/2011)

0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ)

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
«ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ»

17.00 – 17.30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
17.30 – 18.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
18.00 – 19.15

Α’ Ενότητα Ο νόμος 4013/2011 για την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
Συντονιστής: Κωνσταντίνος Μενουδάκος, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου της
Επικρατείας, Πρόεδρος Ε’ τμήματος
Εισηγήσεις: «Η δημιουργία της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων»
Α. Δελλή, δικηγόρος – ειδ. σύμβουλος νομικού γραφείου
Πρωθυπουργού
«Οι γνωμοδοτικές και συμβουλευτικές αρμοδιότητες της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»
Γ. Τράντας, Δ.Ν., δικηγόρος, μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
«Οι συντονιστικές, εποπτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες της
Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.»
Έ. Αστερίου, δικηγόρος, Χρίστος Ρόβλιας & Συνεργάτες, μέλος
ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
19.15 – 19.30 Διάλειμμα
19.30 – 20.45
Β’ Ενότητα Πρόσφατες εξελίξεις στη νομοθεσία των δημοσίων
συμβάσεων
Συντονιστής: Ευαγγελία Κουτούπα Ρεγκάκου, καθηγήτρια Νομικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέλος Δ.Σ.
ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
Εισηγήσεις: «Ο νόμος 3918/2011 για τις προμήθειες και υπηρεσίες στον
τομέα της υγείας»
Μ. Βερβενιώτη, δικηγόρος, LL.M., Γ. Βερβενιώτης &
Συνεργάτες, μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ
«Ο νόμος 3978/2011 για τις προμήθειες στον τομέα της άμυνας»
Χ. Μπουσουλέγκα, δικηγόρος, LL.M.
«Δωρεά Μελετών: πλαίσιο εφαρμογής, προοπτικές και
προβλήματα μιας νέας διάταξης»
Κ. Βρεττός, Δικηγόρος LL.M. (UKC), μέλος ΕΜΕΔΙΤΕΚΑ