Πρόσκληση σε επιστημονική ημερίδα (4/12/2012)

0

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά διοργανώνει επιστημονική ημερίδα την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δ.Σ.Π (Ηρώων Πολυτεχνείου 47, Πειραιάς)

 με θέματα:

1- Εισαγωγή στο Κυπριακό Δικονομικό Σύστημα
• Συνοπτική αναφορά στο Αγγλοσαξωνικό σύστημα που εφαρμόζεται στην Κύπρο
• Διαχωρισμός και αρμοδιότητες δικαστηρίων
• Εφαρμογή νομοθεσίας και νομολογίας
Ομιλητής:  Αλέκος Αργυρού, Δικηγόρος –Ταμίας Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

2- Κυπριακό Εταιρικό Δίκαιο – Αρχές και Πρακτική Εφαρμογή
• Τύποι Κυπριακών Εταιριών
• Πλεονεκτήματα/σκοποί ίδρυσης
• Φορολογικό καθεστώς
Ομιλητές: 
 Ανδρέας Μιχαηλίδης, Δικηγόρος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού
Ανδρέας Καραπατάκης, Δικηγόρος, Μέλος Δ.Σ. Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

3- Ανάκτηση Χρεών και Οφειλών στην Κύπρο – Δικονομική Πρακτική Εφαρμογή
• Έγερση απαίτησης/Ειδικά δικαστικά διατάγματα
• Τρόποι δέσμευσης περιουσίας
• Εκτελεστικά μέτρα
Ομιλητής: Χάρης Δημητρίου, Δικηγόρος, Γραμ/τέας Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού

4- Η Διακήρυξη της Λεμεσού – Σκοποί και θεμελιώδεις αρχές
• Συνοπτική περιγραφή των αρχών που διέπουν την Διακήρυξη της Λεμεσού

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Ιωάννης Βρέλλος, Δικηγόρος Πειραιά

Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Γεν. Γραμματέας

Στέλιος Μανουσάκης                                      Γιώργος Σταματογιάννης

Σχόλια